Investeringsstrategi

Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS skal saminvestere med norske investorer, på kommersielle vilkår. Mandatet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og virkeområdet.

Investeringsfondet kan gjøre investeringer i følgende 18 land: Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Serbia, Bosnia, Nord-Makedonia, Montenegro, Albania og Kosovo. Gjelder altså ikke EU land.

Fondet kan også investere i de 3 nordlige fylker i Norge; Nordland, Troms og Finnmark, dersom bedriften har aktivitet inn mot noen av de overnevnte land.

Maksimalt kan én investering være på MNOK 40, og maksimalt MNOK 70 i én sektor, videre maksimalt 49% eierandel i enkeltselskap.

Det kan investeres innenfor ulike bransjer, såfremt virksomheten ikke er i strid med vår CR-policy.