Investeringsstrategi

Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS skal saminvestere med norske investorer, på kommersielle vilkår. Mandatet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og virkeområdet.

Investeringsfondet kan gjøre investeringer i følgende 18 land: Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Serbia, Bosnia, Nord-Makedonia, Montenegro, Albania og Kosovo. Gjelder altså ikke EU land.

Fondet kan også investere i de 3 nordlige fylker i Norge; Nordland, Troms og Finnmark, dersom bedriften har aktivitet inn mot noen av de overnevnte land.

Maksimalt kan én investering være på MNOK 40, og maksimalt MNOK 70 i én sektor, videre maksimalt 49% eierandel i enkeltselskap.

Det kan investeres innenfor ulike bransjer, såfremt virksomheten ikke er i strid med vår CR-policy.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation's war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina.. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.


Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation’s war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.

Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.