Miljø og samfunnsansvar

Vi skal være i front for åpenhet, god eierstyring, samfunns- og miljøansvar.

Fondet skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder økt samfunnsansvar i norsk næringsliv. Virksomheten vår skal være basert på høye krav til etiske holdninger. Vi skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Vår benchmark er FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer  «UN PRI – Principles for Responsible Investment» .

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation's war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina.. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.


Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation’s war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.

Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.