Miljø og samfunnsansvar

Vi skal være i front for åpenhet, god eierstyring, samfunns- og miljøansvar.

Fondet skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder økt samfunnsansvar i norsk næringsliv. Virksomheten vår skal være basert på høye krav til etiske holdninger. Vi skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Vår benchmark er FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer  «UN PRI – Principles for Responsible Investment» .