Om Fondet

Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS er statlig eid med Innovasjon Norge som eneeier. Selskapet ble etablert i 2019 etter Stortingets vedtak om å slå sammen det tidligere Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa. Det ble videre vedtatt å legge forvaltningen til et kompetent miljø i Nord-Norge med ankerfeste i Kirkenes. Fondet var ved etableringen på ca 265 mill NOK. Porteføljen per i dag er vist i tabellen under.

Porteføljeselskap BransjeLandInvesterings-årSolgt, år
International Pork Investment ASLandbruk og dyreholdLatvia20072021
Euro-Terminal ASInfrastruktur (Havneterminal)Polen19992019
Murman ASEiendom (Drift av konferansesenter)Russland20102019
Biodiversity Development International ASLandbrukUkraina20082020
CapMan Russia Fund L.PFond i fondRussland2007
Rast Holding AS Serviceindustri Bosnia-Hercegovina og Kroatia20132019
Normac Investment Group ASEiendom (Industripark)Nord-Makedonia2013
Polar Tech Capital ASIT Russland 20152021
FWC ASNæringsmiddel Russland 20162023
Elnor ASEnergi Nord-Makedonia 2019
Pickatale AS Forlagsvirksomhet/IT Norge/Nord-Makedonia 2020
Cloudberrie ASIT (programvare virtuell virkelighet)Serbia2021
Dele Health Tech ASVelferdsteknologi / ITSerbia2022
Tinfos Hydro Balkan 1 ASFornybar energiNord-Makedonia2023

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation's war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina.. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.


Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation’s war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.

Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.