Om Fondet

Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS er statlig eid med Innovasjon Norge som eneeier. Selskapet ble etablert i 2019 etter Stortingets vedtak om å slå sammen det tidligere Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa. Det ble videre vedtatt å legge forvaltningen til et kompetent miljø i Nord-Norge med ankerfeste i Kirkenes. Fondet var ved etableringen på ca 265 mill NOK. Porteføljen per i dag er vist i tabellen under.

Porteføljeselskap BransjeLandInvesterings-årSolgt, år
International Pork Investment ASLandbruk og dyreholdLatvia20072021
Euro-Terminal ASInfrastruktur (Havneterminal)Polen19992019
Murman ASEiendom (Drift av konferansesenter)Russland20102019
Biodiversity Development International ASLandbrukUkraina20082020
CapMan Russia Fund L.PFond i fondRussland2007
Rast Holding AS Serviceindustri Bosnia-Hercegovina og Kroatia20132019
Normac Investment Group ASEiendom (Industripark)Nord-Makedonia2013
Polar Tech Capital ASIT Russland 20152021
FWC ASNæringsmiddel Russland 2016
Elnor ASEnergi Nord-Makedonia 2019
Pickatale AS Forlagsvirksomhet/IT Norge/Nord-Makedonia 2020
Haptiq ASIT (programvare virtuell virkelighet)Serbia2021