Om oss

Kirkenes Fondsforvaltning er et kompetent miljø bestående av forvaltere med solid erfaring, som fra februar 2019 forvalter «Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS».

Kirkenes Fondsforvaltning AS er den operative tilrettelegger av prosjekter/investeringer, samt er administrativt ansvarlig for Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa.

Innenfor rammen av Fondets investeringskriterier skal vi løpende søke etter, analysere og anbefale egenkapitalinvesteringer sammen med norsk næringsliv i bedrifter i mandatområdet for Fondet.

Kirkenes Fondsforvaltning har ansvar for oppfølgning av porteføljeselskapene, som inkluderer bistand med utøvelse av eier- og långiverrettigheter i investerte selskaper, samt styrerepresentasjon i Porteføljeselskapene. Vi er ansvarlig for Fondets rapportering og verdivurderinger.

Videre skal vi rådgi Fondet om salgs- eller realisasjonsmuligheter for eierskap i Porteføljeselskapene, herunder finansiell og avtalemessig struktur, samt besørge at Fondets styre har tilfredsstillende beslutningsgrunnlag knyttet til investeringer og realisasjoner.

Det er styret i Fondet som treffer beslutning om investering, innløsning eller avhendelse knyttet til investeringer.

Administrasjonssted er Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

Kirkenes Fondsforvaltning eies av selskapets forvaltere og CapMan Private Equity Advisor Ltd.

Vår kompetanse bygger på 25 års erfaring i egenkapitalmarkedet i hovedsakelig Norge, Russland, og i deler av Øst-Europa, samt erfaring fra bank. Vi har et etablert nettverk i det internasjonale kapitalmarkedet.

Kirkenes Fondsforvaltning eies av selskapets fondsforvaltere og CapMan Private Equity Advisor Ltd.

Vår kompetanse bygger på 25 års erfaring i egenkapitalmarkedet i hovedsakelig Norge, Russland og i deler av Øst-Europa. Vi har et etablert nettverk i det internasjonale kapitalmarkedet.

Vi skal være i front for åpenhet, god eierstyring, samfunns- og miljøansvar.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation's war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina.. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.


Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.

Statement regarding the Russian invasion of Ukraine

We strongly condemn the Russian Federation’s war actions in Ukraine. New investments and contact with the authorities in Russia and Belarus have been suspended until further notice.

Our position in this matter coincides with the statement from Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), where Kirkenes Fondsforvaltning is a member. Read the statement here.

Uttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands krigshandlinger i Ukraina. Nye investeringer og kontakt med myndighetene i Russland og Belarus er innstilt inntil videre.

Vårt standpunkt i denne saken er sammenfallende med uttalelsen fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), hvor Kirkenes Fondsforvaltning er medlem. Les uttalelsen her.