Om oss

Kirkenes Fondsforvaltning er et kompetent miljø bestående av forvaltere med solid erfaring, som fra februar 2019 forvalter «Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa AS».

Kirkenes Fondsforvaltning AS er den operative tilrettelegger av prosjekter/investeringer, samt er administrativt ansvarlig for Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa.

Innenfor rammen av Fondets investeringskriterier skal vi løpende søke etter, analysere og anbefale egenkapitalinvesteringer sammen med norsk næringsliv i bedrifter i mandatområdet for Fondet.

Kirkenes Fondsforvaltning har ansvar for oppfølgning av porteføljeselskapene, som inkluderer bistand med utøvelse av eier- og långiverrettigheter i investerte selskaper, samt styrerepresentasjon i Porteføljeselskapene. Vi er ansvarlig for Fondets rapportering og verdivurderinger.

Videre skal vi rådgi Fondet om salgs- eller realisasjonsmuligheter for eierskap i Porteføljeselskapene, herunder finansiell og avtalemessig struktur, samt besørge at Fondets styre har tilfredsstillende beslutningsgrunnlag knyttet til investeringer og realisasjoner.

Det er styret i Fondet som treffer beslutning om investering, innløsning eller avhendelse knyttet til investeringer.

Administrasjonssted er Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

Kirkenes Fondsforvaltning eies av selskapets forvaltere og CapMan Private Equity Advisor Ltd.

Vår kompetanse bygger på 25 års erfaring i egenkapitalmarkedet i hovedsakelig Norge, Russland, og i deler av Øst-Europa, samt erfaring fra bank. Vi har et etablert nettverk i det internasjonale kapitalmarkedet.

Kirkenes Fondsforvaltning eies av selskapets fondsforvaltere og CapMan Private Equity Advisor Ltd.

Vår kompetanse bygger på 25 års erfaring i egenkapitalmarkedet i hovedsakelig Norge, Russland og i deler av Øst-Europa. Vi har et etablert nettverk i det internasjonale kapitalmarkedet.

Vi skal være i front for åpenhet, god eierstyring, samfunns- og miljøansvar.